کلبه بهترین انتظار
او خواهد آمد و كلمه انتظار از واژه نامه ها حذف خواهد شد
نگارش در تاريخ یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹ توسط مهدی
 
بسم رب ّ المهدی عج
 
یا صاحب الزمان (عج) یک جمعه بیا و ما را امتحان کن . 
 
 
ابا صالح  التماس دعا
 
منتظریم آقا جان ...
 
اباصالح التماس دعا هر کجا رفتي ياد ما هم باش

نجف رفتي کاظمين رفتي کربلا رفتي ياد ما هم باش

 

مدينه رفتي به پابوس قبر پيغمبر ، مادرت زهرا

به ديدارقبر بي شمع مجتبي رفتي ياد ما هم باش
 
 

زيارت نامه که ميخواني در کنار آن تربت خاموش

به دنبال قبر مخفي از کوچه ها رفتي ياد ما هم باش


 

بغل کردي قبر مادر را جاي ما هم او ار زيارت کن

همان لحظه که به احوالش از نوا رفتي ياد ما هم باش
 
 

شب جمعه کربلا رفتي يادما هم کن چون زدي بوسه

کنار قبر ابوالفضل با وفا رفتي ياد ما هم باش
 
 

بزن بوسه جاي ما روي قبر عباس و اکبر و اصغر

سر قبر قاسم و قبر عمه ها رفتي ياد ما هم باش
 
 

به جاي ما هم زيارت کن عمه ات را در کنج ويرانه

براي بوسيدن آن دردانه ها رفتي ياد ما هم باش
 
 

نماز حاجت که ميخواني از براي فرج ياد ما هم باش

شدي محرم در مراسم حج يا صفارفتي ياد ما هم باش
 
 

دعا کردي از براي معراج التماس دعا ياد ما هم باش

به هرجا رفتي برو مهدي هر کجا رفتي ياد ما هم باش
 
 

به جاي ما هم زيارت کن عمه ات را در کنج ويرانه

به ياد اين نوکر درب آستان رفتي ياد ماهم باش

 
  
 

 
قالب وبلاگ